2017-06-19

Kształcenie ZAWODOWE w woj. ŚWIĘTOKRZYSKIM

Już niebawem rusza konkurs w zakresie kształcenia zawodowego dla osób dorosłych w woj. ŚWIĘTOKRZYSKIM.

w ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na:
- kształcenie osób dorosłych w ramach KKZ
- kształcenie osób dorosłych w ramach KUZ
- kształcenie osób dorosłych w formie szkoleń, kursów, które prowadzą do nabycia konkretnych umiejętności
- możliwość zakupu środków trwałych do placówki
Zapraszamy do kontaktu!

2017-06-14

Woj. ŁÓDZKIE - kształcenie zawodowe i żłobki

Obecnie w woj. ŁÓDZKIM zostały ogłoszone konkursy na:

● XI.3.1 – Kształcenie ZAWODOWE, w ramach którego można starać się o zakup sprzętu do placówki, dokształcenie kadry, zajęcia dodatkowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w placówce

Alokacja na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN.

● X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, a w konkursie możliwość tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: żłobki, kluby dziecięce, opiekun dzienny.

Oraz możliwość aktywizacji zawodowej osób pełniących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zapraszamy do kontaktu

2017-06-07

Miejsca opieki nad dziećmi do lat 3- LUBELSKIE

Obecnie do 30.06.2017 r.  trwa konkurs w woj. LUBELSKIM  na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby malucha).

Alokacja na konkurs to aż 97 mln złotych.

Już w okresie wakacyjnym podobny konkurs organizowany będzie w woj. Åšląskim

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

2017-05-30

Świętokrzyskie - kształcenie dorosłych

W woj. ŚWIĘTOKRZYSKIM  rusza konkurs na podnoszenie umiejętności/kwalifikacji osób dorosłych w zakresie jęz. obcych oraz ICT.

Projekt może być realizowany na terenach wiejskich województwa świętokrzyskiego.

Jeśli posiadasz status:

● organizacji  pozarządową

●  partnera społeczno-gospodarczego,

●  jednostki samorządu terytorialnego,

●  osoby prawnej

Możesz ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie na poziomie aż 90%

Konkurs trwa do 14 lipca 2017 roku.

Dodatkowo rusza konkurs na kształcenie/przekwalifikowanie zawodowe dla osób dorosłych w woj. ŚWIĘTOKRZYSKIM. O dofinansowanie mogą ubiegać się:

●  pracodawcy

●  placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego, ośrodki doskonalenia zawodowego

●  uczelnie

●  partnerzy społeczno-gospodarczy

Zapraszamy do kontaktu

2016-02-24

AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ

Zapraszamy do skorzystania z aktualnej oferty szkoleń, prowadzonych przez współpracujących z nami doświadczonych trenerów-praktyków: psychologów, analityków finansowych, specjalistów z obszarów księgowości, IT oraz specjalistów ds. pozyskiwania i wdrażania środków EFS, EFRR. Dzięki wykorzystaniu bogatego doświadczenia zawodowego naszych ekspertów oraz ich specjalistycznych kwalifikacji, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom szereg KORZYŚCI oraz umożliwić znaczne obniżenie kosztów realizacji dedykowanych projektów szkoleniowych.

 

Naszą ideą jest dostarczanie klientom wsparcia doradczo-szkoleniowego, umożliwiającego efektywny rozwój organizacji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

 

Aktualnie oferujemy szkolenia z następujących obszarów:

  • Szkolenia z zakresu kształtowania kompetencji menedżerskich, w tym: kierowanie i przywództwo, ocena, motywowanie pracowników, wyznaczanie i delegowanie zadań, zarządzanie efektywnością pracowników, trening skuteczności osobistej;
  • Szkolenia z zakresu HR, w tym: analiza stanowiska pracy, tworzenie profilu idealnego kandydata, sposoby pozyskiwania kandydatów, analiza dokumentów aplikacyjnych, , wywiad kwalifikacyjny, testy i kwestionariusze stosowane w procesie oceny przydatności zawodowej, ośrodki oceny (Assessment Centre/Development Centre);
  • Szkolenia z zakresu kształtowania umiejętności interpersonalnych, w tym: komunikacja interpersonalna, współpraca, asertywność, radzenie sobie ze stresem, trening skuteczności osobistej;
  • Szkolenia z zakresu pozyskiwania i wdrażania środków UE (EFS, EFRR, PROW, PO RYBY) oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
  • Szkolenia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym: ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie płynnością firmy oraz strategie płynnościowe, szacowanie wartości firmy, firma na rynku kapitałowym;
  • Coachingi indywidualne: biznesowe, menedżerskie, itp.;
  • Marketing firmy oraz E-Marketing, w tym: działania PR, kampanie promocyjne, reklama w sieci, SEO, SEM, social medial, viral marketing, google adwords
  • Szkolenia z zakresu IT, w tym: pakiet Office, dedykowane szkolenia z zakresu wybranych aplikacji i systemów informatycznych;
  • Szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy.

 

W celu uzyskania szczegółowej oferty zapraszamy do skorzystania zakładki kontakt.

2016-01-28

Weryfikacja poprawności realizacji projektu

Projekt się zakończył a Ty nie jesteś pewien czy dokumentacja jest prawidłowa i można dokonać jej archiwizacji? Potrzebujesz wsparcia doświadczonych osób?

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Prowadzimy kontrole obejmujące kluczowe obszary realizacji projektów. Przedstawimy wnioski i zarekomendujemy usprawnienia.

 

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do zakładki kontakt.

2016-01-28

Zmiana siedziby

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż od stycznia 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Profes Consulting Sp. J.
Zapraszamy do lokalu na ulicę Piotrkowską 66, lokal 10.


2015-07-08

Koniec projektu "Mistrz Kuchni - Profesjonalny tre

Szanowni Państwo,


Z uwagi na zakończenie projektu "Mistrz Kuchni - Profesjonalny trening umiejętności kulinarnych" pragniemy podziękować naszym partnerom ZSP2 w Tomaszowie Mazowieckim oraz firmie GroMar Sp. z o.o. oraz ich pracownikom za okazane wsparcie i zaangażowanie w realizację działań projektowych. To dzięki nim udało się zakończyć projekt z sukcesem. Dziękujemy!